jump to navigation

Ce spune noua lege a educatiei despre evaluarea elevilor Septembrie 16, 2009

Posted by Marcelina Popa in Documente, Jurnal, Pentru parinti.
Tags: ,
trackback

In proiectul noii legi a educatiei (cel pentru care si-a asumat raspunderea guvernul actual) sunt prevazute, intre altele, niste lucruri interesante cu privire la evaluarea elevilor din invatamantul preuniversitar.  Legea urmeaza sa intre in vigoare incepand cu anul scolar 2010/2011. Reproduc mai jos partea referitoare la evaluarea elevilor:

CAP. IV – EVALUAREA, EXAMINAREA ŞI CERTIFICAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Art. 48 – Standardizarea evaluării elevilor

(1) Toate evaluările elevilor se realizează pe baza standardelor naţionale de evaluare stabilite în cadrul programelor şcolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire.

(2) Rezultatele evaluării elevilor se exprimă, după caz, prin calificative în învăţământul primar, respectiv prin note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar non-universitar.

(3) Controlul utilizării şi respectării standardelor naţionale de evaluare de către cadrele didactice se realizează prin inspecţia şcolară.

(4) Sub sancţiunea nulităţii notei/calificativului, este interzisă notarea elevilor fără utilizarea şi respectarea standardelor naţionale de evaluare.

(5) În condiţiile alin. (3) şi (4), anularea unei note din documentele şcolare se poate realiza numai înainte de încheierea situaţiei şcolare anuale şi numai de către inspectorul şcolar de specialitate, în baza unui raport justificativ întocmit de acesta şi în prezenţa directorului unităţii de învăţământ.

(6) Notarea elevilor de către cadrele didactice, fără utilizarea şi respectarea standardelor naţionale de evaluare, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor prezentei legi.

Art. 49 – Asigurarea transparenţei şi răspunderea publică în evaluarea elevilor

(1) Cadrele didactice sunt obligate să aducă la cunoştinţa elevilor şi să le justifice acestora, pe baza standardelor naţionale de evaluare, rezultatele tuturor evaluărilor, în timpul aceleaşi ore, în cazul evaluărilor orale, şi în termen de cel mult 2 săptămâni de la data evaluării, în cazul altor modalităţi de evaluare.

(2) Este interzisă înscrierea notelor/calificativelor în documentele şcolare înainte de îndeplinirea prevederilor alin.(1).

(3) Rezultatele evaluărilor elevilor se comunică părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora prin intermediul carnetului de note şi prin alte modalităţi stabilite prin Carta şcolii.

(4) Încălcarea prevederilor alin.(2) de către cadrele didactice constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor prezentei legi.

(5) Pentru sprijinirea şi orientarea elevilor şi cadrelor didactice, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării înfiinţează şi gestionează, prin Centru Naţional de Evaluare şi Examinare, o bancă naţională de itemi de evaluare, pe niveluri de învăţământ şi discipline/module de pregătire, conţinând şi exemple de metode şi instrumente de evaluare, accesibilă gratuit prin internet.

(6) Finanţarea activităţilor necesare pentru înfiinţarea şi gestionarea băncii naţionale de itemi de evaluare se realizează de la bugetul statului şi din alte surse, potrivit legii.

Art. 50 – Evaluarea predictivă a elevilor

(1) Evaluarea predictivă a elevilor se realizează obligatoriu de cadrele didactice la începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire din planurile-cadru de învăţământ corespunzătoare.

(2) Pe baza rezultatelor evaluării predictive, se stabileşte nivelul iniţial al cunoştinţelor, deprinderilor/abilităţilor şi atitudinilor pentru fiecare elev, considerat ca nivel de referinţă pentru anul şcolar şi disciplina/modulul de pregătire respectiv.

(3) Rezultatele evaluărilor predictive:

a) nu se înregistrează în documentele şcolare şi nu se utilizează pentru ierarhizarea elevilor la nivelul clasei sau al unităţii de învăţământ;

b) se aduc obligatoriu la cunoştinţa elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, în termen de maximum 2 săptămâni de la începerea anului şcolar;

c) au funcţie de diagnoză şi prognoză şi se utilizează de cadrul didactic în scopul planificării şi realizării activităţilor didactice adaptate fiecărui elev, pentru obţinerea celor mai bune performanţe şcolare posibile în raport cu nivelul iniţial al acestuia şi standardele curriculare corespunzătoare;

d) se utilizează de conducerea unităţii de învăţământ şi în inspecţia şcolară, prin comparaţie cu rezultatele evaluărilor sumative, pentru aprecierea efortului cadrului didactic pe parcursul anului şcolar.

(4) În cazul în care constată neîndeplinirea de către un cadru didactic a prevederilor alin. (1) în termen de maximum 2 săptămâni de la începerea anului şcolar, directorul unităţii de învăţământ dispune realizarea evaluării predictive de către un alt cadru didactic sau, după caz, solicită inspectorului şcolar de specialitate realizarea acestei evaluări.

Art. 51 – Evaluarea formativă a elevilor

(1) Evaluările formative ale elevilor se realizează obligatoriu de cadrele didactice pe parcursul întregului an şcolar, în concordanţă cu planificarea calendaristică a procesului de predareînvăţare şi cu evoluţiile concrete ale elevilor.

(2) Rezultatele evaluărilor formative:

a) nu se înregistrează în documentele şcolare şi nu se utilizează pentru ierarhizarea elevilor la nivelul clasei sau al unităţii de învăţământ;

b) au funcţie de constatare a progresului pe parcurs al elevilor şi de sprijinire continuă a acestora prin corectarea greşelilor şi individualizarea activităţii educaţionale, conform nevoilor şi potenţialului elevilor, în raport cu standardele curriculare;

c) asigură reglarea şi auto-reglarea procesului de predare-învăţare;

d) sunt utilizate pentru îmbunătăţirea motivaţiei pentru învăţare a elevilor.

Art. 53 – Evaluarea sumativă a elevilor

(1) Evaluările sumative ale elevilor se realizează atât la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ, cât şi prin teste şi examene naţionale, în condiţiile prezentei legi.

(2) Rezultatele evaluărilor sumative ale elevilor:

a) se exprimă prin note/calificative înregistrate în documentele şcolare şi, după caz, în acte de studii şi certificate;

b) după caz, sunt utilizate pentru:

i. stabilirea/certificarea competenţelor formate la elevi într-un anumit interval de timp;

ii. informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora cu privire la progresului elevilor în intervalul de timp considerat;

iii. stabilirea măsurilor de educaţie remedială;

iv. ierarhizarea elevilor;

v. orientarea şcolară şi profesională a elevilor;

vi. selecţia elevilor la trecerea de la un nivel de învăţământ la altul;

c) se constituie ca un indicator sintetic privind nivelul de performanţă a cadrului didactic, a unităţii de învăţământ şi, după caz, a sistemului naţional de învăţământ.

(3) Evaluările sumative ale elevilor la nivelul clasei se realizează de cadrele didactice la intervale de timp stabilite orientativ la începutul anului şcolar şi comunicate elevilor, în concordanţă cu planificarea calendaristică a procesului de predare-învăţare.

(4) Evaluările sumative la nivelul unităţii de învăţământ se realizează sub coordonarea consiliului de administraţie al acesteia, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, după cum urmează:

a) la finalul clasei a II-a, pentru evaluarea competenţele de bază ale elevilor – scris-citit şi operaţii matematice elementare;

b) la finalul clasei a VI-a, pentru evaluarea competenţelor-cheie ale elevilor în domeniile precizate la art. 43, alin. (3), lit. a), b) şi c);

c) la finalul clasei a X-a pentru evaluarea competenţelor-cheie ale elevilor în domeniile precizate la art. 43 alin. (3).

(5) Evaluările sumative la nivel naţional se realizează sub coordonarea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în baza metodologiilor specifice aprobate prin ordin al ministrului, şi constau din:

a) evaluarea absolvenţilor clasei a IV-a, pentru evaluarea competenţelor de bază formate la elevi pe parcursul învăţământului primar;

b) testarea absolvenţilor clasei a VIII-a, conform prevederilor art. 36, alin. (3), lit. b);

c) examenul naţional de bacalaureat, organizat conform prevederilor art. 54;

d) examenele pentru certificarea calificării profesionale, organizate conform prevederilor art. 55

Anunțuri

Comentarii»

1. victor - Septembrie 19, 2010

legile sunt valabile si in Republica Moldova?


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: